Gluten Free

gluten_freeGluten Free & Lactos Free

Jest do program dla osób szczególnie wrażliwych na występowanie glutenu i lactosy w pożywieniu, najczęściej objawiających się problemami układu pokarmowego. Dieta bezpieczna, wykluczająca produkty zawierające białka zbóż: pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa; zawierająca mleko i produkty mleczne wolne od laktozy. Zbilansowana w oparciu o normy i zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia.